icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Profiteer nu ook van de subsidie op de pelletkachel

Pelletkachel subsidie RVO

24-07-2017

Helaas is de subsidie per 31-12-2019 stop gezet door de overheid. 


Natuurlijk is de pellekachel nog steeds een mooie manier om te besparen op uw stookkosten en is het nog altijd een duurzame energiebron. 

Oude tekst:

Het is vanaf 2016 mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de aanschaf van een pelletkachel. U krijgt minimaal € 500,- terug op uw aankoopbedrag. Wel moet de pelletkachel aan een aantal eisen voldoen.
Alleen pelletkachels met een EN 14785 keurmerk komen hiervoor in aanmerking. De pelletkachel moet vermeld staan op de officiële lijst met daarbij het subsidiebedrag. Het subsidiebedrag bedraagt tenminste € 50,- per kW vermogen met een minimum van € 500,-  Deze subsidie geldt voor zowel gewone als cv pelletkachels.

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • bestemd is voor de productie van warmte
  • automatisch wordt gestookt op houtpellets
  • een gesloten voorkant heeft
  • voldoet aan de norm EN 14785
  • een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft
  • voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, onderdeel b, van Verordening (EU) 2015/1185

Bekijk hier alle kachel die in aanmerking komen voor de subsidie: Apparaten lijst ISDE

Om een keuze te maken is een apparatenlijst pelletkachels (pdf) opgesteld. De pelletkachels op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. De lijst staat vanaf 4 januari 2016 onderaan deze pagina. Deze lijst per categorie wordt continue bijgewerkt. Hierin staat ook het subsidiebedrag per apparaat.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij veel gestelde vragen wat u kunt doen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Voor meer informatie gaat u naar de website van het RVO

Uw subsidie aanvragen kan hier:  RVO particulier

Heeft u hulp nodig met het aanvragen van de subsidie? Wij helpen u hier graag bij.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Volg ons