icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Pelletkachel onderhoud

Onderhoud pelletkachel

08-07-2017

Normaal onderhoud van een doorsnee pelletkachel.

Het aanvoeren van pellets gebeurt zeer eenvoudig. Aan de bovenkant van de kachel is een reservoir aanwezig (25 tot 50 liter) waarin men de houtkorrels giet. Dit kan zeer eenvoudig doordat de meeste pellets in zakjes van 15 Kg zit. De toevoer van deze houtpellets naar de verbrandingskamer gebeurt volautomatisch.

Gemiddeld is de voorraadtank goed voor een 2 à 5 dagen verwarmen, afhankelijk van het kachelmodel en de tijd van het jaar. De hoeveelheid assen ontstaan door de verbranding is zeer miniem (1% restafval) waardoor de aslade maximaal 1 maal per week geleegd moet worden. De woonkamer blijft hierdoor schoon en de mineraalrijke as kan in de tuin gestrooid worden als meststof voor gazon of planten.

Aan te raden is wel om zeer kwalitatieve pellets te gebruiken om het onderhoud van de pelletkachel te beperken. Bij incorrect gebruik van de kachel plus slechte pellets kan het onderhoud en de eventuele bijkomende kosten wel toenemen.

Onderhoudtips:

  • De aslade elke week schoonmaken.
  • Het glas regelmatig schoonmaken.
  • De INOX brandkorf dagelijks controleren en zo nodig even schoonmaken
  • Maandelijks (bij continu gebruik) het houtpellet reservoir stofzuigen.

Schoonmaken van het buitenwerk

Vuil op het bovenoppervlak van de kachel kan worden gereinigd met een vochtige doek of indien nodig met een milde reiniger. Er wordt geadviseerd om geen chemische of bijtende schoonmaakmiddelen te gebruiken omdat deze de lak van de kachel kunnen aantasten.

Schoonmaken van het glas bij een pelletkachel

Om het kijkvenster schoon te maken, opent u eerst de deur . Vuil op het glazen paneel kan worden verwijderd met een glasreiniger of met een vochtige spons waarop een beetje asresten worden aangebracht. Reinigen van het glaspaneel kan alleen met een afgekoelde kachel in de OFF modus .

Het schoonmaken van de brandkamer van een pelletkachel

Op het moment dat het display van de kachel begint te knipperen en op het scherm “Clean combustion chamber” verschijnt moet de kachel van binnen worden schoongemaakt. Om de 30 uur zal de kachel moeten worden schoongemaakt en u doet dit met een aszuiger. Het is niet de bedoeling om alleen de branderkorf te reinigen maar de gehele branderruimte moet worden gereinigd. Wanneer het knipperen van het scherm voorkomt zal de kachel niet automatisch in storing vallen maar gewoon doorbranden. Alleen in de standby modus zal de kachel niet meer opstarten.

Wanneer de brandkamer is gereinigd zal de foutmelding automatisch worden gewist. Dit gebeurt wanneer de deur van de pelletkachel langer dan 60 seconden geopend is geweest. Ook wanneer de kachel voor de 30 urige interval is gereinigd zal deze worden gereset. Het reinigen kan alleen plaatsvinden als de kachel in de OFF modus staat.

Schoonmaken van de branderkorf

Tijdens de werking van pelletkachel zullen er asresten of slakvorming achterblijven in de branderpot. Hoe snel deze vervuilt is afhankelijk van het soort pellets dat gebruikt wordt. Het vuil moet elke dag verwijderd worden. Het schoonmaken van de branderpot mag alleen gebeuren wanneer de kachel uitgeschakeld is en de kachel koud is. Er is anders kans op het ontstaan van brandwonden.

De branderpot kan losgehaald worden uit de kachel en uitgezogen worden, ook het gebied onder de branderpot moet worden gereinigd. Na het reinigen de branderpot voorzichtig terugzetten in de kachel en controleren of deze goed zit.

Reinigen pelletreservoir (jaarlijks)

Zorg ervoor dat de pellettank helemaal leeg gebrand is. U kunt hierna de beschermingsplaat verwijderen en de gehele tank en de ingang van het wormwiel reinigen met een stofzuiger. Na het reinigen altijd de beschermplaat weer terugzetten! Wanneer u dit doet goed controleren of er geen schroeven in de bak vallen, dit kan schade veroorzaken.

Het reinigen van de warmtewisselaar (jaarlijks)

Haal de kachel eerst naar voren van de wand af om genoeg ruimte te creëren. Haal het bovenstuk van de verbrandingsruimte los door het licht op te tillen. Trek de bekleding naar beneden en leg het in de brandruimte. U kunt nu de bovenkant reinigen. Reinig hierna ook nog de rookgasventilator.
Volg hiervoor de aanwijzingen op de afbeeldingen of lees uw handleiding door.

Schoonmaken van de rookgasventilator

Jaarlijks dient de rookgasventilator te worden gereinigd. U kunt deze loshalen en schoonmaken door de 4 moeren los te draaien. (zie afbeelding). De motor kan er voorzichtig uitgetrokken worden. De rookgasventilator moet worden gereinigd met een borstel en een aszuiger. Wanneer u de ventilator terugplaatst altijd goed controleren of de seal goed zit, en dat de elektrische bedrading weer goed is aangesloten.

 

 

 

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Verplichte velden

Heeft uw pelletkachel onderhoud nodig? Vul dan het bovenstaande formulier in.